zaterdag 11 juli 2009

Interview met Joke


1. Wat was de eerste keer toen je je tegen iets verzette?


De eerste keer? Dat was al op de lagere school. Wij wilden vrij zijn en de hele les ‘s middags hebben we gespijbeld. Ik was heel jong en gingen gewoon wandelen en gingen naar het zwembad en toen ik terugkwam, was de juffrouw ontzettend boos. Dat gebeurde nooit. Niemand durfde nog een enkele keer te spijbelen. Ja, dat was de eerste keer (lachend). En daarna nog heel veel vaker.  1. In welke stad heb je de jaren ‘60 meegemaakt?


In Amsterdam.


  1. Ben je dan lid van een groep of organisatie geweest?


Ja, ik was lid van de pacifistische socialistische partij (lachend)... PSP.

Dat was een geweldloze beweging.

En ik was ook lid van het Cuba Comitee. En Harry Mulisch ook.(lachend)

O ja, en ik heb nog iets gedaan. Wij repareerden naaimachines voor Vietnam. Dat was het Medisch Comitee Nederland-Vietnam en elke week gingen wij naar een kelder. We hadden naaimachines opgehaald, van die oude trapnaaimachines zonder elektriciteit, en die gingen wij dan een beetje schoonmaken en repareren en daarna gingen die met boot naar Vietnam, zodat de vrouwen van het platteland zonder elektriciteit geld konden verdienen met de naaimachines.


  1. Wat is het beste concert van je leven?


Het meest spectaculair was het Rolling Stones concert. Maar dat duurde zeven minuten. Dat was in Rotterdam. De broer van mijn vriendin had ons ‘s avonds naar Rotterdam gebracht. We waren nog echt jong en het duurde dus niet zo lang.

Heel mooi was Bob Dylan. De hele dag luisterden wij naar Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan. We hebben een keer een hele week bij een jongen thuis gezeten. Zijn ouders waren toen op vakantie en alle jongens en meisjes waren bij hem thuis gekomen. Dus wij hadden een paar drankjes uit de kast gehaald en al het eten, en de hele avond luisterden we alleen maar naar Bob Dylan.


  1. Heb je ook in een band gezongen?


Ja, ik zat in een bandje. En ik zong Sonny en Cher. Dat heb ik gezongen. Af en toe nog... (lachend).


  1. Heb je in die tijd problemen met de politie gehad?


Ja, ik ben wel eens opgepakt door de politie. Ik heb wel eens in een cel gezeten. Alleen maar omdat ik mijn naam niet wilde zeggen. Ik had het recht om mijn naam niet te zeggen. En de politie sloot me toen op. “ Net zo lang tot je je naam zegt.” Dus heb ik een nacht in cel gezeten, (Niet zo mooi.) Maar heel interessant. Een heel kleine cel met een WC.


  1. Heb je ooit op de Dam geslapen?


Ik heb niet geslapen op de Dam, want ik woonde vlakbij maar ik zat wel vaak op de Dam. Ik heb wel overal buiten geslapen: in Dubrovnik, Ljubljana. We hadden geen geld voor een hotel dus we gingen buiten slapen.

Vreselijk eigenlijk. Gelukkig hebben mijn dochters dat nooit gedaan (lachend). Nee, het is nu een beetje anders. We gingen ook liften en er is nooit iets gebeurd. Nooit. Iedereen ging liften.

Dat waren andere tijden.


Blanka, Anna en MarieGeen opmerkingen:

Een reactie posten